Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2016-11-26
Markundersökning vid Reijmyre glasbruk
Resultatet från den markundersökning som utförts vid Reijmyre glasbruk kan du ta del av här.

Karta över markområdet.
Undersökningen i sammandrag.
Hela undersökningen.


2016-11-11
Välbesökt medlemsmöte
Byarådets medlemsmöte den 8 november får anses vara välbesökt då 45 personer hade tecknat sig på närvarolistan. Ni som inte hade möjlighet att närvara kan ta del av protokollet här.

2016-10-12
Medlemsmöte
Byarådet planerar att hålla ett medlemsmöte under hösten och vi hoppas då kunna bjuda in några kommunpolitiker. Anledningen är att företagare i Rejmyre kontaktat oss och vill ha hjälp med att få en bättre dialog med kommunen. Som framgått i media har Byarådet skickat en skrivelse till kommunen och framfört den oro och irritation som företagarna känner. Du kan ta del av skrivelsen här.
Vid medlemsmötet avser vi att ge de närvarande möjlighet att ställa frågor till politikerna.

Skrivelsen till kommunen uppmärksammades av Norrköpings Tidningar och du kan ta del av artikeln här.


2016-10-10
Macken
Under hösten har några av Byarådets medlemmar ägnat en hel del tid åt att börja renovera mackbyggnaden.
All färg utvändigt har tagits bort med varmluftpistol och färgskrapor så att panelen i princip blivit trären.
Panelen, som faktiskt var i mycket gott skick, har nu grundmålats men med tanke på årstiden kommer det återstående arbetet att återupptas våren 2017.

På baksidan har två trappor och en dörr tagits bort och dörren har ersatts med ny men exakt samma typ av panel som finns på byggnaden i övrigt.


2016-06-24
Projekt Skansen är nu godkänt av Folkungalands styrelse
Folkungalands styrelse (LAG) har godkänt Projekt Skansen i Rejmyre och vi väntar nu på att beslutet ska fastställas av Jordbruksverket.

Läs mer om projektet på http://leaderfolkungaland.se/hitta-projekt/9_Projekt+Skansen/ där vi fortlöpande kommer att informera om vårt arbete under sommaren och hösten.


2016-05-27
Projekt Skansen
Projekt Skansen är den Boulebana med förråd och vindskydd samt skid- och pulkabacke som årsmötet fattade beslut om att styrelsen för Byarådet skulle arbeta vidare med.
Under veckan har vi fått den ansökan om mark- och bygglov vi lämnat in beviljad av Finspångs kommun.
I går presenterades projektet, muntligt och med ett bildspel, vid ett möte med Folkungalands styrelse.
Om Folkungalands styrelse godkänner projektet lämnas det sedan vidare till Jordbruksverket för beslut, vilket enligt uppgift kan ta ca 90 dagar.


2016-05-11
Boulebana med förråd och vindskydd samt skid- och pulkabacke
Styrelsen presenterad ett förslag vid årsmötet om att anordna en boulebana med förråd och vindskydd samt parkeringsplats och en skid- och pulkabacke på området där byggnaden Skansen tidigare låg.
Medlemmarna gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med förslaget och arbetet med detta är nu i full gång.
En ansökan om att det ska accepteras som ett Leader-projekt har lämnats in till Folkungaland. Bygg- och marklov tillsammans med ritningar och situationsplan har lämnats in till Finspångs kommun och vi har dessutom även kontakt med några sponsorer.


2016-04-20
Byarådets årsmöte
43 närvarande på årsmötet, protokollet justerades i onsdags, du kan läsa det här eller på Biblioteket i Rejmyre.

2016-04-06
Äntligen är man igång
Det har varit en lång väntan på att den återstående delen av bredbandsutbyggnaden i Rejmyre skulle komma igång, men nu har man äntligen börjat gräva utmed Tvartorpsvägen.
Den del som Byarådet åtog sig att utföra var klar i slutet av september och alla blev nog inkopplade före årsskiftet. Meningen var att Finets entreprenör skulle börja med sin del under hösten men så blev det tyvärr inte, men nu har dom i alla fall börjat gräva.

2016-01-02
Skrivelse till kommunen angående förfallna byggnader
Byarådet har i en skrivelse till Finspångs kommun framfört synpunkter på hur man lämnade platsen när jordkällarna togs bort vid fastigheten Skansen.
I skrivelsen framförs också önskemål om att kommunen agerar så att ägaren av den förfallna Värdshustomten tar sitt ansvar.

Byarådets skrivelsen uppmärksammades av Norrköpings Tidningar.

2016-01-02
Rivning av byggnaden Skansen i Rejmyre
Vi har fått information om att rivning av byggnaden Skansen kommer påbörjas inom kort. Skansen är huset längst till vänster på bilden, de andra husen, Vilsesatt och Flugsumpen, är borta sedan länge.

Byggnaden Skansen, med adress Glasbruksvägen 47 och som ägs av kommunen, är belägen på en av de fastigheter som ingår i projektet "Förfallna fastigheter" som Byarådet driver i samarbete med Finspångs kommun. Tidigare har de jordkällare som fanns i anslutning till byggnaden och som finns med på bilden tagits bort på grund av rasrisken.
 

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133