Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2020-12-16
Styrelsemöte valde ny kassör

Vid Byarådets årsmöte 2020-09-30 valde kassören att avgå och någon ny person villig att åta sig uppgiften kunde inte väljas. Vid mötet beslutades att valberedningen tillsammans med styrelsen skulle arbeta för att snarast hitta en ny person för uppgiften och att Thomas Lindholm skulle kvarstå som kassör fram till årsskiftet.

Valberedningen lyckades under höstan hitta en person att åta sig uppgiften som kassör. Men på grund av att myndigheterna beslutat att högst 8 personer fick samlas samtidigt kunde Byarådet inte kalla till något medlemsmöte.

Efter samråd med Byarådets bank beslutade Byarådets styrelse att utse Johanna Ahlin till kassör från 2021-01-01.


2020-12-03
Dialogmöte med kommunen

Kommunen bjuder i slutet av varje år in byaråd och andra föreningar från orter utanför Finspång för att ge information om den kommunala verksamheten som framför allt berör landsbygden. Samtidigt vill kommunen att de inbjudna lämna information om den verksamhet varje förening bedriver.

I går kväll var ett sådant möte som Byarådet deltog i men den här gången skedde det digitalt via appen Teams.
Mötet blev kort och med endast 10 deltagare varav 4 från kommunen.
Kommunalrådet Ulrika Jeansson, Hugo Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsråd, Mats Annerfeldt ordförande i Bygg - och samhällsberedningen och Lina Alm Utvecklingsstrateg översiktlig planering informerade om nya ÖP som troligen kommer antas av kommunfullmäktige i februari 2021.

Vindkraftfrågan diskuterades och man redogjorde för hur processen med Holmens ansökan om att anlägga vindkraftparker går till. Ulrika Jeansson gjorde den bedömningen att det troligen dröjer minst ett år innan kommunen behöver ta ställning i den frågan. Vi framförde att Byarådet som förening inte tar ställning i frågan om vindkraft, vi anser oss inte ha mandat att företräda medlemmarna i det ärendet.

Som avslutning på mötet nämnde Ulrika Jeansson att det under sommaren genomförts simskolor på flera platser i kommunen och hon var imponerad av och tacksam för det arbete som utförts.


2020-10-06
Årsmötesprotokollet är justerat

Nu finns protokollet från det sena årsmötet och verksamhetsberättelsen för 2019 att ta del av här.


2020-09-30
Byarådets årsmöte

Trots Covid-19 genomförde Byarådet sitt årsmöte i Folkets hus i kväll med 26 närvarande. Det blev ett par förändringar i styrelsen och på andra poster. När protokollet är justerat, vilket sker tisdag 6 oktober, kommer protokollet finnas tillgängligt här på hemsidan.


2020-09-15
Byarådet kallar till årsmöte

Enligt Byarådets stadgar ska årsmöte hållas senast under maj månad men så blev det inte i år.
Då Covid-19 bröt ut förbjöd myndigheterna att man, från den 29:e mars, samlades i större grupper och vi beslutade därför ställda in årsmötet.
Nu har vi gjort en riskbedömning, enligt de rekommendationer som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, och därefter beslutat att kalla till årsmöte.
Lokalen kommer vara arrangerad med glest mellan sittplatserna och handsprit kommer finnas tillgänglig. Mötet genomförs givetvis enligt Byarådets stadgar men kommer i övrigt hållas så kort som möjligt.
2020-07-22
Larm på markcisternen vid macken
Naturvårdsverket ställer krav på cisterner med tillhörande ledningar ovan eller i mark inom vattenskyddsområde.
Om en sådan anläggning innehåller mer än 250 liter brännbar vätska ska den vara försedda med dubbelmantling och larm senast 2022-01-01.

Vi hade tur, markcisternen vid macken är dubbelmantlad och förberedd för installation av larm.

I dag har Anders Rådenstein och Bengt-Erik Jacobsson grävt ner en slang där ledningen för larmet ska dras och larmet kommer installeras snarast möjligt.

Nu är alla markarbeten vid macken äntligen klara. Vi hoppas att under hösten kunna lägga asfalt på det område som nu varit en grusad yta under ett drygt år.

2020-07-03
Simskoleavslutning
I dag var det avslutning på simskolan vid Bastfallet med fint väder men kallt i vattnet. Totalt har barnen tagit 78 märken av olika slag vilket måste vara ett väldigt bra resultat.
Simlärarna Elin Karlsson och Chasmine Latvasalo uppvarktades med blommor och presenter av både Byarådet och föräldrar.


2020-06-22
Simskolan har börjat
Simskolan började kl.9.15 måndagen den 22 juni med riktigt bra väderförhållande och resten av veckan ser nästan onödigt bra ut.

Den första gruppen, som började med att träna vattenvana, kom i vattnet på utsatt tid. Eleverna är indelade i tre grupper plus en grupp som bara tänker ta märken.


2020-06-16
Simskola vid Bastfallet
Det kom in ett 30-tal anmälningar till simskolan och nu har information gått ut till alla deltagare. Simskolan börjar den 22 juni kl. 09.15 och avslutas den 3 juli. Alla deltagares föräldrar, eller annan vuxen ansvarig, har fått skriftlig information om de regler som gäller under simskolan framförallt med tanke på Covid-19.


2020-05-29
Simskola
Under vintern planerade vi att anordna simskola vid Bastfallet sommaren 2020. De flesta förberedelserna var klara, sedan kom Coronapandemin och vi blev väldigt tveksamma och beslöt att avvakta.
Vid styrelsemötet det 27 maj beslutades dock att vi genomför det vi planerat och det blir simskola under 2 veckor med start den 22 juni.
Vi kommer informera vid uppropet om vilka regler som gäller för att delta i simskolan. Samtidigt kommer vi informera om att alla bör följa myndigheternas rekommendationer under den tid simskolan pågår.
Vi förutsätter att även alla andra besökare vid Bastfallet respekterar detta.


2020-05-08
En god vän finns inte bland oss längre
Vi fick besked om att vår styrelsekamrat Lennart "Fallarn" Svensson har gått bort. Lennart har varit engagerad och haft förtroenduppdrag i Byarådet under lång tid. Han var Byarådets kassör från 2004 till 2019 och var delaktig i och till vissa delar ansvarig för att macken i Rejmyre kunde räddas från nedläggning 2008.

Lennart var också ordförande i Rejmyre Vägförening och suppleant i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre och alltså en erfaren föreningsmänniska med stor integritet och gedigna kunskaper kring hur föreningsverksamhet bedrevs korrekt.

Vi kommer sakna Lennart Svensson som person men också hans engagemang och ansvarstagande i vår verksamhet.


2020-04-14
Byarådets verksamhet går på sparlåga
Angående Qstar-macken och tvätthallen är allt som vanligt men vår övriga verksamheten står för närvarande still.
Hur det blir med simskolan i sommar vet vi inte, det är nu 9 veckor fram till simskolestart så mycket kan hända, vi avvaktar och väntar på vad myndigheterna kommer med för besked.

2020-04-14
Årets Valborgsmässofirande är inställt
Byarådet. Idrottsföreningen och Folkets hus som brukar arrangera Valborgsmässofirandet i Rejmyre har tagit ett gemensamt beslut om att inte arrangera något Valborgsmässofirande i år.


2020-03-23
Byarådets årsmöte
Enligt våra stadgar ska Byarådet ha sitt årsmöte senast under april månad. Så var det också planerat, Folkets hus var bokat den 30 mars, styrelsens förslag till dagordning var framtaget, revisionen var klar, valberedningen hade fått de uppgifter de behöver m. m.

Vid senaste styrelsemötet diskuterades den då annalkande coronapandemin och det beslutades att vi avvaktar.
Det var nog klokt för bara någon dag senare kom Folkhälsomyndigheten med sin första rekommendation om att undvika samla folk i större grupper.


Vi avvaktar för i dagsläget vet ingen hur coronapandemin kommer utveckla sig den närmaste tiden.
Byarådet kommer kalla till årsmöte så snart myndigheterna anser att risken för smittspridning har upphört eller är så låg att man kan samlas i större grupper igen.

2020-03-13
Möten om samverkan
Det har hållits tre möten om samverkan mellan föreningar och företag i Rejmyre. Grundtanken är att kunna erbjuda möjlighet att genomföra träningsläger på Rejavallen. Vi tänker vända oss främst till idrottsföreningar från större städer då vi vet att där är det svårt för ungdomslag att få tillgång till fotbollsplaner för träning på bra tider.

Vi har undersökt vilka föreningar och företag i Rejmyre som kan ha intresse av att medverka i samarbetet och hur vi ska marknadsföra vårt erbjudande.
Tanken är att visa upp vad man kan göra mer än bara träna under en vecka eller ett veckoslut i Rejmyre. Det blir en hel del fritid och då behövs alternativ på annan verksamhet som ungdomar kan ägna sig åt.

Då vi kom igång lite för sent med förberedelserna, men framförallt beroende på coronapandemin, beslutades vid senaste mötet att vi tar en paus och avvaktar läget.
Förhoppningsvis kan vi återuppta våra möten till hösten och återkomma med ett bra och ännu mer genomarbetat ebjudande till träningsläger på Rejavallen kommande år.


2020-02-17
Söndagspris på bensin
I går var literpriset sänkt till 14,79 kr vid Byarådsmacken i Rejmyre. Det resulterade i 163 tankningar och 5300 liter mot förra söndagens 1700 liter. Både Byarådet och Qstar är nöjda.


2020-02-04
Inbjudan till möte
Byarådet har bjudit in föreningar och företag till ett förberedande möte på Rejavallen den 10 februari. Avsikten med mötet är att ta reda på om det finns möjlighet till ett organiserat samarbete mellan föreningar och företag för att öka Rejmyres attraktivitet som besöksort.

2020-01-09
Kommunen har beviljat vår begäran om undantag
Byarådet har under 2019 fört diskussioner med kommunens Bygg- och miljöenhet angående Naturvårdsverkets kommande krav på larm och dubbelmantling av markcistern och rör som är anslutna till pumparna vid macken.

I Naturvårdsverkets författningssamling finns möjlighet för tillsynsmyndigheten (kommunens Bygg- och miljöenhet) att bevilja undantag från kravet på dubbelmantling.
Byarådet lämnade 2019-11-18 en skrivelse till kommunen med en begäran om undantag.

Nu har Bygg- och miljöenheten tillstyrkt vår begäran vilket vi är mycket tacksamma för, om inte vår bagäran beviljats hade det varit stor risk för att macken blivit nerlagd.


2020-01-01
Gott Nytt År

 


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133