Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012


2022-12-14

Rejmyre byaråd fick ta emot kommunens demokratistipendium
2022
Vid kommunens fullmäktigemöte onsdag 14 december delades Finspångs kommuns årliga demokratistipendium ut.
2022 års demokratistipendium fick Rejmyre Byaråd ta emot och motiveringen löd:
"För att under många år verkat för att utveckla orten Rejmyre tillsammans med övriga föreningar. Ni välkomnar nya ortsbor med information om orten och föreningslivet och har genom en rad projekt bidragit till samlingsplatser för invånare i form av badplats, pulkabacke, bouleplan och mack med tvätthall. Att i demokratins anda skapa mötesplatser för alla ger möjlighet att lära känna, samarbeta och skapa förtroende mellan invånare och samhället."

Stipendium och blommor överlämnas till
Byarådets ordförande Stefan Penttinen, styrelsesupplenat Svante Bogren och vice ordförande Birgitta Johansson
 
 2022-12-07
Ställplatserna klara

Nu är ställplatserna klara och alla skyltar uppsatta nu väntar vi på de första besökarna. Vår förhoppning är att det ska gynna näringslivet i samhället att det finns lite bättre möjlighet att stanna en tid i Rejmyre.


2022-11-10
Swishbetalning i tvätthallen

Från den 14 november går det inte att betala med kontanter för att få låna tvätthallen en halvtimme. Då måste man betala med Swish för att högtyckstvätten och dammsugaren ska starta. För den som inte kan betala med Swish finns, under en övergångstid, möjlighet att få hjälp via ett telefonnummer.
Anledningen till förändringen är tyvärr främst bristande betalningsmoral hos en del kunder under lång tid.2022-08-23
Politikerpanelen 2022Liksom vid de tidigare valen 2014 och 2018 arrangerade Byarådet en politikerpanel även inför årets val. Alla partier var representerade utom Miljöpartietsom inte ställer upp i ko
mmunvalet den här gången.
Folkbladets politiske redaktör Widar Andersson var kvällens moderator som ledde diskussionen.

Folkets hus var välbesökt av ortsbor men också deltagare från kringliggande områden. Frågor som togs upp var bland annat skola, äldreomsorg, lokal utveckling och vindkraft.2022-07-11
Politikerpanel

Inför valen 2014 och 2018 arrangerade Byarådet en politikerpanel och så gör vi även inför höstens val. Den 23:e augusti är alla välkomna till Rejmyre Folkets hus för att träffa politikerna. Alla partier med mandat i Finspångs kommunfullmäktige är inbjudna att delta med varsin representant.
Moderator är Folkbladets politiske redaktör Widar Andersson.

Anledningen till arrangemanget är att i våra stadgar står att Byarådet ska; Inspirera till delaktighet i samhälls-
utvecklingen. Stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen. Samt vara ett forum för landsbygdsutveckling.

De som har mest resurser och möjlighet att påverka utvecklingen lokalt i Rejmyre är kommunens politiker. Därför vill vi ge allmänheten chansen att framföra sina synpunkter, ideer och förslag men även kritik till de som verkligen kan påverka utvecklingen i Rejmyre.


2022-07-07
Ställplatser vid macken

Byarådet har under en tid planerat för att skapa några ställplatser för husbilar/husvagnar på det nu outnyttjade området bakom macken. Tanken är att ge möjlighet för turister att stanna lite längre tid i samhället och vi hopps att de som bedriver någon form av verksamhet som riktar sig mot besökare i och kring Rejmyre kommer gynnas av detta.

Alla tillstånd är klara och arbetet med att ställa området iordning har påbörjats. Nu har några träd tagits bort och slang för fiber och el har grävts ner. På grund av semestrar och leveranstider vet vi inte när ställplatserna kan börja användas. Det finns en
karta över området här.


2022-05-28
Simskolor

Byarådet arrangerar simskola på två ställen i år, vid Bastfallet veckorna 27 och 28 och vid sjön Gron i Finspång samma tid.


2022-01-03
Gott Nytt År 2022

Även fast coronapandemin nu i början av januari fortfarande härjar så hoppas vi ändå på ett Gott Nytt År.
Förra året lyckades vi i varje fall genomföra simskolan vid Bastfallet trots vissa restriktioner.

Finspångs kommun avsatte i sin budget 3 milj. avsedda för landbygdsutveckling och Byarådet ansökte och beviljades 90.000 kr ur dessa medel. Hur och till vad vi kommer använda pengarna får vi återkomma till.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133