Hem Om Byarådet Qstar macken Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012


2017-11-17
Projekt Skansen
I dag monterades en skylt på förrådet vid boulebanan, skylten beskriver platsen och är ett krav från finansiärerna av projektet. Det var den sista praktiska åtgärden, nu återstår en del administration innan projektet kan läggas till handlingarna.
Byarådet begärde i sin projektansökan att gång- och cykelvägen skulle få två lyktstolpar. Nu har Tekniska Verken satt upp fyra stolpar och dessutom grusat hela vägen
och därmed höjt standarden avsevärt vilket vi blev väldigt nöjda med.

Byarådet vill rikta ett stort tack till de som har hjälpt till med att bygga och färdigställa förrådet. Nu hoppas vi på snö så pulkabacken kan användas på det sätt den är avsedd för.


2017-10-31
Medlemsmöte
Den som inte hade möjlighet att vara med på medlemsmötet den 25/10 kan ta del av protokollet här.
2017-10-13
Medlemsmöte
Byarådet kallar till medlemsmöte den 25 oktober kl. 18.30 i Församlingshemmet.
Den som inte redan är med i föreningen är också välkommen och har möjlighet att bli medlem vid mötet.

2017-09-15
Projekt Skansen - parkeringen asfalterad
Parkeringen asfalterades av NCC i onsdags och den är i första hand avsedd för de som har någon form av rörelsehinder vilket vi hoppas att alla respekterar.
Nu fortsätter vi med förrådet och det är inte så mycket kvar, tyvärr är det några veckor leveranstid på dörr och fönster men allt ska bli färdigt innan vintern är här.


2017-09-04
Projekt Skansen - nu byggs förrådet och backen är färdig
När boulebanan var klar började vi bygga förrådet, ett bygge på 3x4m2 plus ett vindskydd som ska bli klart under hösten. Pulkabacken blev planerad av Sven-Erik Steen under sommaren och när snön kommer är alla välkomna att använda den.
Parkeringen med plats för ett mindre antal bilar kommer att asfalteras under vecka 36 och Finspångs Tekniska Verk har fått i uppdrag att sätta upp belysning utmed gångvägen innan vintern.

Du kan följa arbetet med Projekt Skansen här.


2017-06-09
Projekt Skansen - Boulebanan är klar för spel
Vi har under försommaren fått boulebanan färdig och klar för spel. Parkeringsplatsen går också att använda, där fatts bara asfalteringen. Nu fortsätter vi med att bygga förrådet, vindskyddet, grillplatsen och några bänkbord.
Under sommaren kommer pulkabacken göras i ordning och belysning utmed gångvägen har kommunen lovat oss att sätta upp.
I vår ansökan om EU-bidrag till Projekt Skansen är det fastställt att det ska vara avslutat senast 2017-12-31 och vi ser inga problem med att hålla den tidsplanen.


2017-05-19
Renoveringen av macken klar
Under vintern och våren har det arbetets många timmar med att renovera mackbyggnaden och det var verkligen nödvändigt.
I det inre rummet tog vi bort allt skräp som samlats där samt en rostig varmvattenberedare, några rör och en platsbyggd garderob. Vi lade in ett nytt golv och på väggar och tak sattes upp gips, väggarna har fått glasfiberväv och allt har målats vitt. Elen har delvis dragits om och ny belysning har ersatt den gamla.
Därefter byggdes ett trinettkök med ny varmvattenberedare, två spisplattor, diskbänk, kylskåp, bänkhurts och överskåp. Väggarna kring spis och diskbänk kaklades.

När sedan temperaturen tillät fortsatte vi med den yttre renoveringen. I toaletten på baksidan togs allt bort och tak och väggar målades. På toalettdörren togs den gamla panelen bort och ersattes med ny karosseripanel och nytt glas i fönstret. Ny toalettstol är installerad då den gamla var trasig.
Utvändigt har vi satt ett undertak runt om byggnaden, fönsterlisterna av ek har oljats in och alla väggar och foder kring dörrar och fönster har målats.


2017-05-09
Valborgsfirandet
Byarådet, Reijmyre IF och Folkets hus vill tacka: Wiromin AB, Rejmyre Maskin AB, ELL PE, Rejmyre Buss & Resetjänst, Rejmyre Träemballage, Rejmyre Light, Rejmyre Skogsmaskiner och Rejmyre Industricenter samt alla de som via insamlingen i COOP Nära lämnat ekonomiskt bidrag till fyrverkeriet vid årets Valborgsmässofirande.
Lotterier sponsrades av: Reijmyre glasbruk, COOP Nära och Skogsröjet.


2017-05-07
Projekt Skansen
Arbetet med boulebanan blev klart under helgen och banan har det mått (15x4 meter) som Svenska Bouleförbundet rekommenderar. Nu återstår att bygga förrådet och att göra i ordning parkeringsplatsen. Pulkabacken får vänta ett tag men ska bli helt färdig under året i god tid innan en eventuell vinter.

2017-05-05
Renoveringen inomhus nästan klar
Renoveringen av mackbyggnaden invändigt är nästan helt klar, det som återstår är bara ett par hyllor och krokar att sätta upp och så lite städning och fönstertvätt.
Nu fortsätter vi med renoveringen av toaletten och gör ett undertak på byggnadens utsida, allt ska vara klart till Raggarröjet den 20:e maj
.


2017-04-05
Skrivelse till Finspångs kommun
I en skrivelse till kommunen 2017-03-13 ställde Byarådet några frågor vi önskade svar på från kommunen. Det har kommit ett underhandssvar från kommunen som vi kommer informera om vid vårt årsmöte.

Du kan se skrivelsen här.     och   kommunens svar här

2017-03-09
Årsmöte
Rejmyre Byaråd kommer hålla sitt årsmöte torsdagen den 6/4 kl.18.30 i Församlingshemmet.
Kallelse med dagordning kommer delas ut till medlemmarna i god tid.


2017-02-07
Renoveringen av Macken fortsätter
Mackbybgnaden består av två rum samt toalett. I det bakre utrymmet, som användes till förråd och omklädningsrum på den tiden macken var bemannad, har nu all gammal inredningen tagits bort. Vi har satt gipsskivor och målat väggar och tak, nytt golv och ett pentry (trinett) samt ny varmvattenberedare kommer att installeras under februari.

 

 

 

 

 

 

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133