Hem Om Byarådet Qstar macken Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012


2018-11-16
Medlemsmöte
I går kväll, den 15 november, samlades 28 personer i Församlingshemmet för att genomför Byarådets medlemsmöte.
Vid mötet informerades om verksamheten och bland annat redogjordes för de nya krav myndigheterna ställer när det gäller försäljning av drivmedel.
Protokollet från mötet publiceras här på hemsidan der det är justerat.


2018-10-24
Besök av Jordbruksverket
Den 24 oktober fick Byarådet besök av Jordbruksverket, som är den myndighet som administrerar de EU-projekt som ingår i EU:s landsbygdsutveckling. Jordbruksverket gör en fördjupad och mer ingående revision av ca 5% av de projekt som de beviljat bidrag.

Den här gången gällde det vårt projektet Skansen och Jordbrukets representant konstaterade att all handlingar fanns i original och att bokföringen var korrekt utförd.


2018-08-17
Politikerpanelen och Widar lockade ett 50-tal till Folkets hus
Den 16 augusti arrangerade Byarådet ett öppet möte i Rejmyre Folkets hus där samtliga politiska partier i Finspångs Kommunfullmäktge var inbjudna för att svara på frågor och lämna besked inför höstens val. Till mötet kom ett 50-tal besökare och de frågor som togs upp handlade främst om skolan, äldreomsorg och räddningstjänsten.


Från vänster; Byarådets ordförande Per Nilsson, Ulrika Jeansson (S), Hugo Andersson (C), Herman Vinterhjärta (MP), Marie Johansson (KD), Christer Lundström (L), Inge Jacobsson (M), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer (SD) samt Widar Andersson kvällens moderator.


Ett 50-tal personer hade infunnit sig vid kvällens nöte.

Kvällens moderator Widar Andersson avtackas med Boken om Rejmyre del I och II av Byarådets ordförande Per Nilsson.

2018-05-15
Extra årsmöte
Den 21 maj kl.18.30 håller Byarådet ett extra årsmöte i Församlingshemmet. Vid vårt ordinarie årsmötet gick det inte att välja någon till posten som kassör. I Byarådets stadgar framgår tydligt att det är årsmötet eller ett extra årsmöte som väljer styrelsens ledamöter, det är anledningen till det extra årsmötet.
Välkomna!


2018-05-13
Dataskyddsförordningen GDPR
Den 25 maj 2018 träder EU's nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. General Data Protection Regulation, GDPR.
Enligt den förordningen är vi skyldiga att informera om att vi för ett register (medlemsmatrikel) över våra medlemmar.

Informationen till Byarådets medlemmar finns att läsa här.


2018-04-28
Valborgsmässofirandet
Samling på parkeringen vid kyrkan kl. 20.30 och där delas facklor ut till ungdomar i RIF's ungdomslag. Därefter fackeltåg till platsen bakom skolan där brasan tänds. Tal av Inge Jacobsson, försäljning av kaffe, lotter m. m. Om vädret tillåter kommer därefter rislyktor att släppas upp istället för fyrverkeri.

2018-04-26
Invigning av projekt Skansen
I dag besöktes Rejmyre av representanter från Jordbruksverket, Region Östergötland, Folkungaland samt politiker från de flesta kommuner i länet. Anledningen var invigning av projekt Skansen. Efter lunch på Rejmyre Gestgifveri besöktes området bakom Berggården för att se anläggningen.

Byarådets ordförande Per Nilsson berättade om bakgrunden för projektet och att arbetet kunde genomföras tack vare ekonomiskt bistånd via EU-medel och 510 timmar frivilligt arbete av Byarådets medlemmar.

Då invigningen genomförts och det blå/gula bandet klippts av Jeanette Unér, som varit Byarådets kontaktperson på Folkungaland, överlämnades förrådets nycklar till Rejmyre/Hävla PRO som fr.o.m. nu tar över ansvaret för boulebanan.
Alla som var närvarande bjöds därefter på grillkorv samt dryck.

Bilder och text om arbetet med projektet finns här


2018-04-10
Byarådets årsmöte
Byarådets årsmöte samlade ett 30-tal deltagare under måndagskvällen. Tyvärr kunde man inte välja någon kassör vilket innebär att man måste kalla till ett extra årsmöte när valberedningen hittat en kandidat till posten.
Protokollet från gårdagens ordinarie årsmöte publiceras på hemsidan när det är justerat vilket sker den 12 april.


2018-01-23
Inbjudan till utvecklingsdialog
Kommunen har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan och kommer under mars och april bjuda in till utvecklingsdialoger runt om i kommunen. Temat för dialogerna är ”Framtid Finspång”. I dialogerna deltar kommunpolitiker och tjänstemän.
Mer information om arbetet med en ny översiktsplan finns här.

Den 22:e mars sker dialogen för Rejmyre och Hävla med kringliggande områden.
Plats: Gästgiveriet i Rejmyre. Tid kl 18.00-20.30. Vi bjuder på fika och tilltugg.

Viktigt att komma ihåg är att man behöver anmälda sig till dialogerna, länk till webbanmälan finns här: 
Anmälan

2018-01-23
Invigning av pulkabacken
Den 23:e januari var alla 106 skolbarn i Rejmyre inbjudna av Byarådet till invigning av den nya pulkabacken. De kom i omgångar med ca en timmes mellanrum och först kom förskolorna Gullvivan och Stacken och därefter grundskolan.


Att pulkabacken uppskattades var det ingen tvekan om, alla kastade sig utför backen direkt när de kom fram.
Alla barn och lärarna bjöds på grillad korv och dryck av Byarådet innan det var dags att återgå till skolan.2018-01-08
Närtrafik
Vid ett möte med Finspångs kommun informerades Byarådet om en ny möjlighet att resa. Det kallas närtrafik och är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats.
Genom Östgötatrafiken kan man beställa resa till närmaste tätort eller till centralorten Finspång. Läs om vad som gäller och hur man beställer resa här. En karta över det område kring Rejmyre som berörs finns här.2018-01-08
Projekt Skansen
Nu har slutbeskedet kommit från kommunen angående Projekt Skansen. Nu är alla plikter avklarade och projektet kan läggas till handlingarna.


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133