Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2012-11-29

Möte i förvaltningshuset tillsammans med representanter från utvecklingsgrupper i Sonstorp, Ljusfallshammar och Grytgöl samt företrädare från Finspångs kommun
Anders Härnbro, Kommunstyrelsens ordförande.
Hans Lindberg, Utvecklingschef.
A
nders Bengtson Landsbygdsutvecklare.

Vid dessa möten, som hålls vår och höst, rapporterar respektive grupp om aktiviteter de genomfört sedan förra mötet och vilka planer de har för den närmaste framtiden. Kommunen lämnar information kring det som kan vara intressant för respektive grupp att ha kännedom om.

2012-11-08
Byarådet har tagit fram en karta över samhället där de fastigheter som visat intresse för att ansluta till bredband finns markerade. Den kartan får de två operatörer som visat intresse ta del av.

2012-11-04
Byarådet undersöker möjligheterna för att skapa ett lokalt fibernät för bredband i Rejmyre. Vi har därför delat ut en enkät (och en påminnelse) till samtliga fastigheter i samhället för att ta reda på hur stort intresset är för att ansluta sig.

Sista dag att anmäla intresse var den 31 oktober och efter sammanställning och utvärdering av enkäten kommer styrelsen att besluta om det är lämpligt att gå vidare med projektet.


2012-10-17
Byarådet har framfört synpunkter på vägen Rejmyre - Vistinge genom en skrivelse till Trafikverket, Finspångs kommun, Östsam och organisationen Hela Sverige ska leva i Östergötland.
Skrivelsen i sin helhet kan du ta del av här >>


Artikel i Folkbladet >>

2012-10-01
Styrelsemöte 2012-11-08 kl. 18.00
PRO-lokalen


2012-09-29
Rapport från möte med representanter för Finspångs kommun 2012-09-21.
Läs mer här >>

2012-09-18
Byarådet kommer under hösten att undersöka hur stort intresset är för att ansluta sig till ett lokalt fibernät.
Läs mer här >>


2012-09-05
Möte med representanter för Finspångs kommun 2012-09-21 kl. 08.30
Kommunhuset Finspång

2012-09-05
En kommitté med representanter från Byarådet, Rejmyre Musikförening och Reijmyre Idrottsförening har bildats för att tillsammans arbeta fram ett program för firande av valborgsmässoafton 2013.

Rejmyre Byaråd | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133