Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

Verksamhet

2014-12-28
Några projekt vi arbetat med under 2014

Bredband i Rejmyre
Under hösten gjordes prov med att dra slang i kabel-TV-nätet för att få visshet om det var praktiskt genomförbart. I en sträcka på ca 190 meter drogs slang avsedd för fiber och med visst besvär gick det bra.

Folkungaland
Byarådet har tillsammans med andra utvecklingsgrupper i kommunen och Region Östergötland deltagit i de möten som varit angående hur vi ska organisera oss i Leader Folkungaland som vi nu tillhör.

Omstigningsplatsen vid Vistinge
Under året uppmärksammade Byarådet vid flera tillfällen och på olika sätt både Finspångs kommun, Trafikverket och Östgötatrafiken om det besvärliga förhållande vid Vistinge.

Kommunfullmäktige i Rejmyre
En gång per år förläggs kommunfullmäktiges sammanträde till någon av orterna utanför Finspång. Den 24/9 i år var det Rejmyres tur och när ledamöterna samlades före mötet passade Byarådet på att dela ut en skrivelse till alla. Den skrivelsen går att ta del av här.

Paneldiskussion
Byarådet genomförde den 22 maj en paneldiskussion i Rejmyre Folakts hus där samtliga partier, som fanns representerade i Kommunfullmäktige, var inbjudna.
Trots att det samtidigt var både ishockey och Champion League final på TV kom ett tjugotal personer till vår paneldiskussion.


Bredband i Rejmyre
När styrelsen i den ekonomiska föreningen RUEF , som bildades för att genomföra en bredbandsutbyggnad i Rejmyre, under hösten 2013 fick veta att det inte var möjligt att få ekonomiskt bidrag på grund av att samhället var för stort gick luften ur det projektet. Läs mer om detta här>>

Vid två tillfällen under våren 2014 besökte Finet Rejmyre och informerade om den bredbandsutbyggnad de ville göra om tillräckligt intresse finns. Det krävdes dock att 100 fastighetsägare tecknade avtal för att projektet skulle genomföras.

Valborgsmässofirande
I samarbete med Reijmyre Idrottförening arrangerade Byarådet Valborgsmässofirandet vid sandplanen även i år 2014.


2013-09-26
Några projekt vi arbetat med under 2013

Ett projekt vi började med hösten 2012 och fullföljde i år var att försöka få till stånd ett lokalt bredbandsnät i Rejmyre. Byarådets årsmöte valde en interimsstyrelse med uppgift att bilda en ekonomisk förening som skulle arbeta vidare med frågan. Interimsstyrelsen bestod av Bengt-Erik Jacobsson Lars Petterson och Bert Kindåker samt Christer Lundström som suppleant.
Den 18:e augusti bildades föreningen Rejmyre Utveckling Ekonomisk förening vid ett möte i Folkets hus.
RUEF, som föreningen valt att kalla sig, är nu i full gång med att etablera kontakter och ordna med de formella frågorna som först måste lösas innan den egentliga verksamheten kan komma igång.
****************
Arbetet med rinken vid skolan, som Byarådet åtagit sig att rusta upp, blev klart i början av september. Sargen har riktats och förstärkts och ett stort antal trasiga eller ruttna brädor (ca 150 löpmeter) har bytts ut och ersatts med nytt virke och rinken har målats på både ut- och insidan. Vi blev klara i god tid innan vintern kom och nu är "projekt rinken" avslutat.
****************
Välkommen till Rejmyre - är ett "paket" vi har tagit fram som också innehåller broschyrer och foldrar Finspångs kommun bidrar med. Vi kommer dela ut detta till alla nyinflyttade i samhället och tanken är naturligtvis att de ska känna sig välkomna men också få lite information om vilka ideella föreningar som finns i Rejmyre.
****************
Finspångs kommun ansåg att graffitin på Tvätt- och Smörjhallens norra gaveln vid Qstarmacken skulle täckas över annars krävdes bygglov. Vi löste problemet med en ny fasadbeklädnad. Graffitin fick givetvis vara kvar men för att få lägre energikostnad passade vi samtidigt på att förbättra isoleringen innan de nya fasadskivorna monterades.


2012-12-04
Sammanfattning av projektet - Ny på Landet

Den 5/6 träffade vi för första gången en mindre grupp från Etnisk Mångfald, Norrköping.
Vi företog en guidad tur genom samhället där vi tittade på olika boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt och egna hem).
Vi tittade även på skolan, förskolorna, idrotts- och badplats. Glasbruket och Hantverksbyn besöktes också.

Efter guidningen satte vi oss ned och diskuterade en fortsättning, som resulterade i att vi den 23/8 genomförde aktiviteten Nosa på Landsbygden.
Vårt program var besök vid Hävla Kvarn och Hammarsmedjan med guidningar. Utflykten avslutades med en gemensam lunch med grillning och provsmakning av kolbullar. Därefter visning av Rejmyre Glasbruk. De 45 deltagarna från Etnisk Mångfald besökte sedan  Hantverksbyn på egen hand. Det blev en lyckad dag.

Nästa aktivitet Vända på Steken ägde för vår del rum den 22/11 där vi bjöd på en buffet med smakprov av diverse specialiteter (Köttbullar, Jansons Frestelse, Sill, Inlagd strömming, Morotssoppa, Crepes med stuvad svamp, Rökt lax, Äppelkaka mm) Buffén avslutades med kaffe och kaka.
Vi spelade även Bingo och Bälgadraget från Byle underhöll oss med julsånger och folkvisor.
Ett 45-tal personer deltog från Mångfalden, som förutom mat och underhållning även informerades om Rejmyre samhälle och att vi gärna såg att någon eller några i en framtid kanske kan tänka sig att bosätta sig i Rejmyre med omnejd.
Tack vare ett mycket uppoffrande arbete av våra kockar (Sonja, Marianne, Gun, Marita och KG)  så blev det en lyckad tillställning.
Nu se vi fram emot att provsmaka specialiteter från Mångfalden.  Vi planerar att träffas i Januari 2013.

Rejmyre Byaråd
Per Nilsson 2012-09-29
Information från möte om förfallna byggnader i Rejmyre
Närvarande från Finspångs kommun: Jan-Erik Heintze, Therese Grundström.
Från Rejmyre byaråd: Per Nilsson, Anders Rådenstein och Bert Kindåker.

Syftet med mötet var att gå igenom det material som Therese upprättat efter sitt besök tillsammans med oss i Rejmyre och besluta hur vi skulle gå vidare.

Vi enades om att fortsätta enligt följande.
1) Jan-Erik Heintze går vidare med de kommunägda fastigheterna; Sädesmagasinet, Gamla pumpstationen och Tvättstugan vid Hunnsbackeviken samt odlingar vid f.d. Almsta. Dessutom undersöker Jan-Erik Heintze hur man går vidare med fastigheten Skansen.

2) Therese tillskriver fastighetsägarna som har förfallna byggnader och/eller igenvuxna tomter.
Vid en fastighet har uppsnyggning påbörjats varför det beslutades att avvakta tills vidare.

3) Byarådet sammanställer en skrivelse till kommunen med förslag till åtgärder beträffande Kastanjegården och Tomten Tre Glas.
Vi undersöker också om fastigheten Skansen kan ha kulturhistoriskt värde.
Jan-Erik informerade också om att kommunen kommer att gallra och snygga upp området runt Kägelbanekullen.2012-09-05
Bredband i Rejmyre
Årsmötet 2012 beslöt att Byarådet skulle undersöka möjligheterna för att sakpa ett lokalt fibernät på samhället.
Vi har nu fått en prisindikation från Bredbandsbolaget och den 28 augusti träffade styrelsen och den kommitté som årsmötet utsåg Finet för att få information om vilka möjligheter Finet hade att erbjuda och vilka kostnader det innebar.

I samband med den utbyggnad som pågår för att med fiber knyta samman Norrköping, Finspång och Katrineholm kommer fastigheter utmed Finspångsvägen och Simonstorpsvägen att kunna ansluta sig till fiber.
Om ekonomin tillåter finns det även goda förutsättningar att utbyggnad sker längs Kristallvägen och Degelvägen till Finets teknikbod vid telestationen och åter utmed Glasbruksvägen till "Gullebo". Besked om detta kommer inom 2-3 månader.

Byarådet kommer under hösten att dela ut en enkät till samtliga fastigheter i Rejmyre för att undersöka hur stort intresset är för att ansluta sig till ett lokalt fibernät.
Fram till den 31 oktober kan du anmäla ditt intresse för bredband.


2012-09-05

Etnisk mångfald
Den 23:e augusti deltog Byarådet i en aktivitet som heter "Nosa på landet" tillsammans med föreningen Etnisk mångfald från Norrköping.
Projektet är initierat av Leader Folkungaland, Sommenbygden och Gränslandet.
Syftet är att introducera landsbygden för medborgare av utländsk härkomst och på sikt försöka att få dessa att etablera sig där.

I ett första skede träffade vi den 20 juni styrelserepresentanter för föreningen Etnisk Mångfald och gjorde en guidad tur genom samhället för att visa upp olika boendeformer, föreningsutbud, fritidsaktiviteter, samhällsservice etc.
Vi kom överens om att gå vidare med projektet och anordnade en "Nosa på landet" aktivitet den 23 augusti.

Programmet var:
Besök vid Hävla kvarn med guidning av ägaren Lars Eriksson.
Besök vid Häfla Hammarsmedja där guider visade smedja och sågverk samt arbetarbostäder.
Därefter blev det grillning, provsmakning av kolbullar och som avslutning kaffe.
Under eftermiddagen visning av glasblåsning vid Reijmyre glasbruk och besök i Hantverksbyn på egen hand.
Vi avslutade kl. 15.00

Se bilder från besöket

Nästa aktivitet blir att träffas för en festmåltid där vi ska pröva på läckerheter från respektive kultur och till denna aktivitet kommer troligen samtliga medlemmar att bjudas in.

2012-09-05
Förfallna byggnader
På årsmötet 2012 informerades om att Byarådet hade för avsikt att inleda ett samarbete med Finspongs kommun för att undersöka möjligheterna att påverka fastighetsägare att bättre underhålla vissa byggnader och tomtmark.

Den 19 juni träffade Byarådet Byggnadsingenjör Therese Grundström från Finspångs kommun
. Vi gjorde tillsammans en rundtur i samhället där vi visade upp förfallna byggnader och misskötta fastigheter. Vår förhoppning är att Finspångs kommun kommer att göra ägarna uppmärksamma på vad många anser som ett problem.

Vi i Byarådet vill sträva efter att kommunen köper tillbaka Kastanjegården och gör någonting vettigt av en gammal kulturbyggnad i samhället istället för att ägaren låter den stå och förfalla.

Mitt i samhället ligget det som är kvar av det nerbrunna "Värdshuset Tre Glas" där kan vi tänka oss att anordna en marknadsplats där Rejmyrebor ska kunna sälja hantverk, växter, grönsaker, loppisprylar m.m.

Vi anser det viktigt att samhället förskönas speciellt i centrum då Rejmyre är en turistort och vi i dag mer eller mindre är beroende av de som besöker samhället.

Therese Grundström har lovat att skicka sina tjänsteanteckningar och hålla oss underrättade om den fortsatta handläggningen.
Rejmyre Byaråd | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133