Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Tanka bilen
  Tvätta bilen
  Luft
  Mackens historia
  Mackens vänner

På landsbygden är de flesta beroende av bilen, så beroende att många familjer har två bilar. Rejmyre har många besökande turister och många pendlar härifrån till sitt arbete så när den bensinstation som fanns tidigare hotades av nedläggning tog Byarådet initiativet till att försöka få något annat bensinbolag att etablera sig på orten.

Qstar visade sig intresserade och med ekonomiskt stöd från Leader Gränslandet och en stor arbetsinsats av några av Byarådets medlemmar kunde den 1 januari 2009 en ny bensinstation öppnas i Rejmyre.


Landshövding Björn Eriksson inviger
Qstar-macken 2010-01-16


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133