Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

Ny oljeavskiljare installerad

Reportage om Rejmyre i Länstidningen
Läs mer >>


Projekt Bastfallet    Karta>>
Som vi kunde informera om vid Byarådets årsmöte den 15/4 planerar vi ett nytt projekt inför sommaren. Vi vill, med bidrag från kommunen och Jordbruksverket, göra en ganska omfattande förbättring och tillgänglighets-
anpassning av badplatsen Bastfallet.
Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen för att få projektet tillstyrkt och vi väntar nu besked för att få sätta igång.


Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats. - Läs mer >>


Kommun krävde att en ny oljeavskiljare installerades för att ta hand om tvätthallens avlopp. Nu är det arbetet klart och utfördes av Anders Rådensteins Gräv AB i samarbete med Bent-Erik Jacobsson. Läs mer >>


Vår webbplats

Överst på alla sidor finns en siluett av den centrala delen av Rejmyre. Där kan man från vänster se glasbruket med den karaktäristiska skorstenen, den pampiga f.d. skolan, kyrkan och till höger vattentornet.

Rejmyre Byaråd bildades i april 2001 och är ideell, demokratisk, politiskt och religiöst obunden.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen samt ett forum för landsbygdens utvecklingen.

Medlemsvgiften för enskild person är 100 kr/år och för förening 200 kr/år.
Intresseanmälan kan göras via kontaktuppgifterna i sidfoten.
Eller genom att fylla i formuläret här.

 


Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133