Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Möte med Hugo Andersson
Läs mer under Aktuellt >> Foto TonAPhoto


Ny oljeavskiljare installerad

Projekt Bastfallet är beviljat   Karta>>
Vi informerade vid Byarådets årsmöte den 15/4 om att vi hade ett nytt projekt på gång inför sommaren. Vi vill göra en ganska omfattande förbättring och tillgänglighets-
anpassning av badplatsen Bastfallet.
En ansökan om bidrag lämnades in till Länsstyrelsen och nu är ansökan beviljad. I går kom beslutet, projekt Bastfallet får bidrag med totalt 258,750 kr.
Material till det antal nya bryggor (5 st. som komplettering till de befintliga) vi ska bygga i egen regi är beställt.
Den nya mulltoaletten, bänkbord och grill hoppas vi kommer på plats i mitten av juni.
Läs mer under Aktuellt >>


Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats. - Läs mer >>


Kommun krävde att en ny oljeavskiljare installerades för att ta hand om tvätthallens avlopp. Nu är det arbetet klart och utfördes av Anders Rådensteins Gräv AB i samarbete med Bent-Erik Jacobsson. Läs mer >>


Vår webbplats
Överst på alla sidor finns en siluett av den centrala delen av Rejmyre. Där kan man från vänster se glasbruket med den karaktäristiska skorstenen, den pampiga f.d. skolan, kyrkan och till höger vattentornet.

Rejmyre Byaråd bildades i april 2001 och är ideell, demokratisk, politiskt och religiöst obunden.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen samt ett forum för landsbygdens utvecklingen.

Medlemsvgiften för enskild person är 100 kr/år och för förening 200 kr/år.
Intresseanmälan kan göras via kontaktuppgifterna i sidfoten.
Eller genom att fylla i
formuläret här.Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133