Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Vid Finspångs kommuns fullmäktigesammanträde onsdag 14 december delades kommunens årliga demokratistipendium ut.
2022 års demokratistipendium fick Rejmyre Byaråd ta emot och motiveringen löd:
"För att under många år verkat för att utveckla orten Rejmyre tillsammans med övriga föreningar. Ni välkomnar nya ortsbor med information om orten och föreningslivet och har genom en rad projekt bidragit till samlingsplatser för invånare i form av badplats, pulkabacke, bouleplan och mack med tvätthall. Att i demokratins anda skapa mötesplatser för alla ger möjlighet att lära känna, samarbeta och skapa förtroende mellan invånare och samhället."

Vi är tacksamma över att kommunen uppmärksammar vårt ideella arbete med att försöka göra Rejmyre samhälle mer attraktivt att bosätta sig i.
Ordf. Stefan Penttinen, suppleant Svante Bogren och v. ordf. Birgitta Johansson tar emot stipendium och blommor.

 
Närtrafik
Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats.
Läs mer >>
Genomförda projekt
Simskolor 2020, 2021, 2022
Bastfallet 2019
Boulebana och pulkabacke 2017
Bredband i Rejmyre 2015
Macken 2009

Till alla nyinflyttade i Rejmyre, som vi får kännedom om, lämnar vi ett blad med information om vilka ideella föreningar som är aktiva i samhället.
Vi lämnar också över en karta där vi märkt ut några platser som kan vara bra att känna till om man är ny på orten.
Informationen och kartan kan du se här >>

Rejmyre Byaråd bildades formellt måndagen den 2:a april 2001 och föreningen är ideell samt demokratisk, politiskt och religiöst obunden.
Läs protokollet från första mötet här.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen samt ett forum för landsbygdsutveckling.

Medlemsvgiften för enskild person är 100 kr/år och för förening 200 kr/år.
Intresseanmälan kan göras via kontaktuppgifterna i sidfoten.
Eller genom att fylla i
formuläret här.

Vår webbplats
Överst på alla sidor finns en siluett av den centrala delen av Rejmyre. Där kan man från vänster se glasbruket med den karaktäristiska skorstenen, den pampiga f.d. skolan, kyrkan och till höger vattentornet.Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133