Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

Den som vill bli medlem i Byarådet kan kontakta oss enklast genom att fylla i formuläret här

I dag den 16 juli var det avslutning för årets simskola vid Bastfallet.
Nu är det asfalterat vid macken.
Närtrafik
Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till och från alla adresser som har mer än 2 kilometer till närmaste hållplats.
Läs mer >>
Genomförda projekt
Macken
Bredband i Rejmyre
Boulebana och pulkabacke
Bastfallet

Alla nyinflyttade i Rejmyre, som vi får kännedom om, får besök av någon från Byarådet och då överlämnas Boken om Rejmyre samt ett blad med information om vilka ideella föreningar som är aktiva i samhället.
Vi lämnar också över en karta där vi märkt ut några platser som kan vara bra att känna till om man är ny på orten.
Informationen och kartan kan du se här >>

Vår webbplats
Överst på alla sidor finns en siluett av den centrala delen av Rejmyre. Där kan man från vänster se glasbruket med den karaktäristiska skorstenen, den pampiga f.d. skolan, kyrkan och till höger vattentornet.

Rejmyre Byaråd bildades i april 2001 och är ideell, demokratisk, politiskt och religiöst obunden.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen, stärka byidentiteten och främja bygdegemenskapen samt ett forum för landsbygdsutveckling.

Medlemsvgiften för enskild person är 100 kr/år och för förening 200 kr/år.
Intresseanmälan kan göras via kontaktuppgifterna i sidfoten.
Eller genom att fylla i
formuläret här.Rejmyre Byaråd | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133