Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Tanka bilen
  Tvätta bilen
  Luft
  Mackens historia
  Mackens vänner


Full tank tack!

Macken i Rejmyre har återuppstått, den var hotad av rivning men befolkningen gick samman och krävde mackens fortlevnad. Nu jobbar Byarådet med att återskapa mack och verkstad i originalskick.

Många längtar tillbaka till den tid när en serviceman iförd båtmössa kom fram och tankade bilen, frågade om han skulle kolla vatten och olja, och därefter tvättade rutorna glatt visslande. Både de käcka unga männen och mackarna är borta. Här i Östergötland finns macken i Rejmyre kvar. Nu kan man tanka där men man får göra det själv. Till anläggningen hör även en fin bilverkstad, allt på originalplats. Annars har vi mest mackrester kvar. Skalet av mackarna i Ödeshög, Väderstad och Motala står kvar för de som minns och de som kan avläsa siluetten av en gammal mack som är plundrad på pumpar och liv.

De första bensinstationerna byggdes i början av 1900-talet. Bensinstationerna kom att kallas för ”mackar” efter företaget Mack som tillverkade bensinpumparna. De första mackarna placerades strategiskt utmed välfrekventerade vägsträckningar och vägkors, ofta i närheten av en handelsbod eller en smedja som snart växlade över från hästskor till kardandrev.

Macken i Rejmyre ligger utmed Glasbruksvägen som är genomfartsled genom det lilla samhället. Detta är andra generationens mack i Rejmyre, den första låg ca 75 m längre bort berättar Bengt-Erik Jacobsson som fungerar som mackföreståndare.

-Det var kritiskt ett tag, pumparna försvann och vår mack hotades av rivning säjer Bengt–Erik. Byarådet startade upp ett Leaderprojekt vilket blev räddningen för macken som nu har rustas och Q-star ville satsa på en bensinpump.

Q-star pumpen blev lösningen för att bygdens bilburna befolkning nu har full tank!

–Jag är så glad att macken är kvar säjer den nöjde mackföreståndaren.

Macken byggdes 1956 av BP och Oskar Andersson (Oskar i kiosken) var den första föreståndarna. På 1970-talet blev stationen en Hydro mack och därefter övergick den till att drivas av UNO–X. Macken har bevarat sin karaktäristiska byggnad. Fasaderna är klädda med vitmålad stående fasspontpanel och på baksidan finns originaldörrar med karosseripanel. Invändigt finns disken kvar och det rutiga klinkergolvet är original. Byarådet har gjort iordning lite ”bensiniana” som man kan beundra genom de stora skyltfönstren. Macken är obemannad men det händer att mackföreståndaren tar på sig verkstadsrocken och håller stationen öppen, då kan det även vankas kaffe vid macken. Håll utkik!

Byarådet har nu planer på att bygga ett tak över pumpen, som förlaga har man foton från 1950- och 60-talet.

-Vi vill ju att det ska bli så likt originalet som möjligt säjer Bengt-Erik Jacobsson.

I anslutning till macken finns en tvätt- och smörjhall från 1961, även den till stor del i originalutförande med eternitplattor på fasaden och vikportar av plåt. Tvätthallen nyttjas flitigt av de boende i Rejmyre.Tidigt 1960-talBildspel på Youtube

  Marie Hagsten  
Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133