Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Om Byarådet

Rejmyre Byaråd bildades i april 2001 och är en ideell förening som är politiskt och riligiöst neutral och obunden.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i landsbygdens utvecklingen och att tillvarata bybornas intressen beträffande infrastruktur och samhällsservice m. m.

Sedan 2010 äger Byarådet mackbyggnaden samt tvätthallen och har daglig tillsyn av Qstarmacken.

Byarådet har de senaste åren som projekt byggt ett bredbandsnät med fiber i Rejmyre och anlagt en pulkabacke och en boulebana.


Vi ser gärna att fler av samhällets invånare blir medlemmar och engagerar sig.
 

Medlemsvgiften för enskild person är
100 kr/år

Medlemsvgiften för förening är
200 kr/år
Intresseanmälan för att bli medlem kan göras genom att kontakta någon i styrlesen eller via
E-post. kontakt@rejmyrebyarad.seRejmyre Byaråd är anslutet till
Länsbygderådet i Östergötland
och Leaderområdet Folkungaland
.

Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133