Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Om Byarådet

Rejmyre Byaråd bildades formellt måndagen den 2 april 2001 och är en ideell förening som är demokratisk samt politiskt och religiöst neutral och obunden.
Föreningens syfte är att inspirera till delaktighet i landsbygdens utvecklingen och att tillvarata bybornas intressen beträffande infrastruktur och samhällsservice m. m.

Sedan 2010 äger Byarådet mackbyggnaden samt tvätthallen och har daglig tillsyn av Qstarmacken. Området kring macken arrenderar Byarådet av kommunen.

Byarådet har de senaste åren arbetat med ett antal projekt för samhällets bästa.

2015 byggde vi ett bredbandsnät med fiber i Rejmyre där anslutningsavgiften blev 7.800 kr.
2017 anlade vi en pulkabacke och en boulebana med förråd.
2019 förbättrade vi och gjorde badplatsen Bastfallet mer tillgänglig med större parkering, nya gångvägar, fler bryggor och betongramp, ny grillplats med bänkbord och ny handikappvänlig toalett.
2022 gjorde vi iordning 6 ställplatser för husbilar/husvagnar centralt i Rejmyre.

Vi ser gärna att fler av samhällets invånare blir medlemmar och engagerar sig.
 

Medlemsvgiften för enskild person är
100 kr/år

Medlemsvgiften för förening är
200 kr/år
Intresseanmälan för att bli medlem kan göras genom att kontakta någon i styrlesen eller via
E-post. kontakt@rejmyrebyarad.seRejmyre Byaråd är anslutet till
Länsbygderådet i Östergötland
och Leaderområdet Folkungaland
.

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133