Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Dokument Dokumenten öppnas som PDF i nytt fönster.

Protokoll
Årsmötesprotokoll 2024-04-03
Årsmötesprotokoll 2023-03-20
Årsmötesprotokoll 2022-04-27
Årsmötesprotokoll 2021-09-07
Årsmötesprotokoll 2020-09-30
Medlemsmöte 2019-11-12
Årsmötesprotokoll 2019-04-15
Medlemsmöte 2018-11-15
Extra årsmötesprotokoll 2018-05-21
Årsmötesprotokoll 2018-04-09
Medlemsmöte 2017-10-25
Årsmötesprotokoll 2017-04-06
Medlemsmöte 2016-11-08
Årsmötesprotokoll 2016-04-13
Medlemsmöte 2015-10-28
Årsmötesprotokoll 2015-04-07
Årsmötesprotokoll 2014-04-15
Medlemsmöte 2013-10-29
Årsmötesprotokoll 2013-04-15
Årsmötesprotokoll 2012-04-24
Årsmötesprotokoll 2011-08-31
Årsmötesprotokoll 2010-04-28
Årsmötesprotokoll 2009-03-30
Årsmötesprotokoll 2008-05-13
Årsmötesprotokoll 2006-05-21

Skrivelser
Beslut om undantag ang. markcistern
Begäran om undantag från NFS 2017:5
Synpunkter på översiktsplan 2019
Till FFIA angående arrende
Till kommunen ang. markförorening
Till kommunen ang. utveckling
Trafikverket ang. vägbelysning
Tack till Skogsröjet för gåva
Skrivelse ang. utv. i Rejmyre
Ny skrivelse till Trafikverket
Angående omstigningsplats Vistinge
Vattenkvalitén i Rejmyre
Skrivelse angående väg 1173


Stadgar
Rejmyre Byaråds stadgar
Dataskyddsförordningen GDPR

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011

Minnesanteckningar
Möte om föreningssamverkan
Möte angående kiosken i Rejmyre
Möte med utvecklingsgrupper och kommunen
Möte med kommunen ang. vandrarhem i Rejmyre
Möte med RUEF och Finet ang. bredband
Möte med kommunens näringslivsutvecklare
Möte med Finspångs Tekniska Verk
Möte ang. nedläggning av UNO-X macken

Rapporter
Bensin i Rejmyre slutrapport

Vattenskyddsområde för sjön Hunn
Skyddsområde samt föreskrifter
Skyddsområde - karta
Skyddsområde - underlag
Samrådsredogörelse
Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133