Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Dokument Dokumenten öppnas som PDF i nytt fönster.

Protokoll
Årsmötesprotokoll 2019-04-15
Medlemsmöte 2018-11-15
Extra årsmötesprotokoll 2018-05-21
Årsmötesprotokoll 2018-04-09
Medlemsmöte 2017-10-25
Årsmötesprotokoll 2017-04-06
Medlemsmöte 2016-11-08
Årsmötesprotokoll 2016-04-13
Medlemsmöte 2015-10-28
Årsmötesprotokoll 2015-04-07
Årsmötesprotokoll 2014-04-15
Medlemsmöte 2013-10-29
Årsmötesprotokoll 2013-04-15
Årsmötesprotokoll 2012-04-24

Skrivelser
Synpunkter på översiktsplan 2019
Till FFIA angående arrende
Till kommunen ang. markförorening
Till kommunen ang. utveckling
Trafikverket ang. vägbelysning
Tack till Skogsröjet för gåva
Skrivelse ang. utv. i Rejmyre
Ny skrivelse till Trafikverket
Angående omstigningsplats Vistinge
Vattenkvalitén i Rejmyre
Skrivelse angående väg 1173

Minnesanteckningar
Möte angående kiosken i Rejmyre
Möte med utvecklingsgrupper och Finspångs kommun
Möte med kommunen angående vandrarhem i Rejmyre
Möte med RUEF och Finet
angående bredband
Möte med kommunens näringslivsutvecklare
Möte med Finspångs Tekniska Verk


Stadgar
Rejmyre Byaråds stadgar
Dataskyddsförordningen GDPR

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2012

Rapporter
Bensin i Rejmyre slutrapport

Vattenskyddsområde för sjön Hunn
Skyddsområde samt föreskrifter
Skyddsområde - karta
Skyddsområde - underlag
Samrådsredogörelse
Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133