Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia
 
Styrelsen   Tel. Mobil E-post
Ordförande Per Nilsson 011-875 54 072-722 88 06
Vice ordförande Birgitta Johansson   070-798 90 61
Sekreterare Bert Kindåker 011-870 91 073-781 51 40
Kassör Tomas Lindholm   076-881 31 76
Ledamot Lennart Svensson   076-265 36 87
Suppleant Anders Rådenstein 011-870 15 070-291 08 93
Suppleant Bengt-Erik Jacobsson   070-651 48 51

Revisorer   Tel. Mobil E-post
Revisor Karl-Gustav Thiderman 011-874 40    
Revisor Nils-Erik Karlsson 011-872 78 070-654 82 71  
Suppleant Marcus Pettersson   070-294 56 44  

Valberedning   Tel. Mobil E-post
Sammankallande Stefan Gustavsson   073-073 62 30
  Michael Maasing 011-873 84 070-652 44 75
Suppleant Ingvar Pettersson 011-876 32 070-321 57 01  

Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133