Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia
 
Styrelsen     Mobil E-post
Ordförande Stefan Penttinen   072-395 57 92
Vice ordförande Birgitta Johansson   070-798 90 61
Sekreterare Maith Ekström   073-963 95 82
Kassör Soumr Basil   070-072 97 02
Ledamot Thomas Stendahl   070-878 65 96
Suppleant Åke Karlsson   070-473 54 98
Suppleant Svante Bogren   073-503 93 31

Revisorer     Mobil E-post
Revisor Vakant      
Revisor Vakant      
Suppleant Vakant      

Valberedning     Mobil E-post
Sammankallande Vakant    
  Vakant    
Suppleant Vakant    

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133