Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Historia

När Rejmyre första gången nämns i bevarade handlingar år 1353 som Raegymørum och 1385 under namnet Reghinmyra var det i Askeby klosters ägo, men såldes detta år till riksdrotsen Bo Jonsson Griip, den tidens störste jordägare i Sverige.

Rejmyre började växa fram som samhälle utifrån de förutsättningar som glasbrukets tillväxt innebar. Innan glasbruket grundades 1810 fanns så vitt känt är endast ett jordbruk (bondehemman) i trakten.


Läs mer om Rejmyre på Wikipedia
Läs mer om Reijmyre glasbruk på Wikipedia
Läs mer om Rejmyre på föreningen Gamla Reijmyres hemsida


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133