Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss

  Styrelsen
  Kontakta byarådet
  Dokument
  Historia

Historia

Rejmyre nämns första gången i bevarade handlingar år 1353 som Raegymørum.
1385 är namnet ändrat till Reghinmyra och var då i Askeby klosters ägo, men såldes detta år till riksdrotsen Bo Jonsson Griip, den tidens störste jordägare i Sverige.
Innan glasbruket grundades 1810 fanns så vitt känt är endast ett jordbruk (bondehemman) i trakten.

Under 1800-talet började Rejmyre växa fram som samhälle utifrån de förutsättningar som glasbrukets tillväxt innebar. Vid 1900-tlaets början kom andra verksamheter igång som innebar att fler arbetstillfällen skapades.
Vid den här tiden stavades samhället Rejmyra och ingick i Skedevi kommun men vid kommunreformen 1952 skapades Hävla kommun och under 1960-talet ändrades namnet till Rejmyre. 1971 kom nästa kommunsammanslagning och Rejmyre hamnade då i Finspångs kommun.

Vid 2000-talets början var många av företagen på orten borta helt eller avsevärt krympt sin verksamhet. Detta innebar att de flesta arbetstillfällen försvann och i dag är utpendlingen stor till Finspång, Norrköping och andra närliggande större orter.


Läs mer om Rejmyre på Wikipedia
Läs mer om Reijmyre glasbruk på Wikipedia
Läs mer om Rejmyre på föreningen Gamla Reijmyres hemsida


Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133