Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2019-03-18
Reportage i Länstidningen
Länstidningen i Östergötland, som ingår i Kurirengruppen i Sverige AB har gjort ett reportage om Rejmyre och den samverkan mellan olika parter som finns här för att utvekla samhället. Läs mer>>


2019-03-11
Ny oljeavskiljare
I dag levererades den nya oljeavskiljaren som kommer installeras så snart vädret blir lämpligt och entrepenören har tid.

2019-02-28
Möte med kommunen
Vi träffade kommunens fritidsutvecklare Kirsi Aronsson för att få bekräftat kommunens del i upprustningen av Bastfallet.

En ny mulltoalett är beställd och kommer byggas under våren. Kommunen står fast vid det tidigare löftet om ny grill och bänkbord samt ny bom och nya skyltar vid parkeringen. Byarådet framförde önskemål om fler bryggor men där tvekade Kirsi Aronsson och gav inget löfte.

Vi har, via Länsstyrelsen, också undersökt om det går att få bidrag för de tänkta åtgärderna vid Bastfallet. Länsstyrelsen gav ett positivt besked och en ansökan hos Jordbruksverket är påbörjad genom att vi tar in offerter och prisuppgifter på de arbeten och det material som är tänkt att ingå och som måste anges i ansökan
.


2019-02-21
Bastffallet
Vid höstens medlemsmötet informerades om att Byrådet hade planer på att undersöka om det finns möjlghet att göra något för att förbättra tillgängligheten vid Bastfallet. Vid ett möte 2018-09-28 med kommunen och markägarna Sveaskog, Samfälligheten Linsen diskuterades vilka insatser som borde göras.
Man kom fram till att prioritera en ny gångväg till stranden för att underlätta för rörelsehindrade, ny toalett, utöka parkeringen, förbättra gångvägen från parkeringen och gallra skogen kring gångvägen och badplatsen samt ny grill och nya bänkbord.


2019-01-22
Ny oljeavskiljare vid tvätthallen
Finspångs kommun ställer som krav att en ny oljeavskiljare av klass 1 installeras vid tvätthallen. Byarådet har vid ett möte, den 22/1 med tjänstemän vid Bygg- och miljöenheten, diskuterat frågan och kommit fram till att om tvätthallen ska vara tillgänglig för allmänheten måste en ny oljeavskiljare installeras.
Kostnaden bedömer vi till totalt ca 60,000 kr.


2019-01-01
Gott Nytt År

Rejmyre Byaråd | Tel. 011-875 54 | Mobil. 072-722 88 06 | E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133