Hem Om Byarådet Qstar macken Bilder Kontakta oss
Aktuellt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2015-12-21
Information från möte med kommunen
Två gånger per år samlar Finspångs kommun alla lokala utvecklingsgrupper till ett gemensamt möte för att informera om vilka utredningar, projekt, planer m.m. som är aktuella inom kommunen med tonvikt främst på det som berör ytterområdena. Representanter från utvecklingsgrupperna kan då också framföra sina synpunkter och informera om sin egen verksamhet.
Den 23:e november hölls ett sådant möte och nu har dokumenten från mötet kommit och du kan ta del av dem här.

Närvarolista,
Minnesanteckningar från mötet, Ändrade busstider 2016, Nya hastighetsbestämmelser.

Angående busstider och nya hastighetsbestämmelser 2016 redovisas här bara den del som är aktuell för Rejmyre.


2015-12-03
Installation av fiber i fastigheten
Nu pågår installation av den utrustning alla behöver för att kunna ansluta till internet via fiber och det är sista fasen i projektet bredband i Rejmyre.

Det är företaget Svagströmsinstallationer från Norrköping som utför installationen och den ingår i det avtal man har med Finet. Företaget ringer upp och föreslår en tid dom kan komma och göra installationen, några fastigheter har redan blivit anslutna.

De som har fått fiber blåst till sin fastighet kan räkna med att vara inkopplade innan jul.

2015-11-20
Svetsning av fiber
Den här veckan (v 47) har man svetsat fibern i de flesta skåpen som Byarådet installerat utmed kabel-TV-nätet. Bilder på arbetet finns här.
2015-11-14
Byarådet har mottagit en penninggåva
Rejmyre Byaråd har från Rejmyre Musikförening/Skogsröjet fått en penninggåva på 10.000 kr.
Vi tycker det är oerhört generöst av Musikfestivalen Skogsröjet att låta en del av överskottet från festivalen även komma andra ideella föreningar till del.
Vi har i ett brev framfört vår tacksamhet, du kan ta del av brevet här.

2015-11-11
Nu blåser vi fiber till abonennterna
I dag (se datum ovan) börjar vi blåsa fiber till abonennterna. Det är inte möjligt att nu veta när det är klart. När fibern är framme vid ert hus återstår montering och inkoppling av mediaboxen som ska sitta på insidan. De som utför det arbetet kommer kontakta er om en lämplig tid för detta.
2015-10-30
Nu är fiber blåst i stamnätet
I dag (se datum ovan) blev det klart med fiber i hela stamnätet vilket innebär att fiber har blåsts mellan alla 14 skåpen. Om vi får möjlighet att låna utrustningen även under nästa vecka så fortsätter vi med abbonentfibern, den fiber som ska gå till varja fastighet.
Det finns fortfarande möjlighet att ansluta för den som vill men då är det bråttom, kontakta Finet omgående för när fibern är blåst till abbonenterna från respektive skåp är det för sent att få fiberanslutning för 7.800 kr.


2015-10-27
Möte med Finet och Brorssons om fiberanslutning
I dag klockan 09.00 träffade Byarådet (Bengt-Erik Jacobsson och Bert Kindåker) representanter för Finet och Brorsson angående fiberprojektet i Rejmyre.
Anledningen var att vi ville få så aktuell och säker information som möjligt inför medlemsmötet i morgon onsdag.

2015-09-25
Möte med Finet om fiberanslutning
På tisdag den 29/9 kl.10.00 är ett möte inplanerat där representanter för Byarådet och Finet ska diskutera hur vi går vidare i projektet för installation av fiber i Rejmyre.
Byarådet kommer därefter kalla till ett medlemsmöte där vi informerar om den fortsatta utvecklingen.
Vi är klara med allt som ingick i den överenskommelse Byarådet har med Finet och dessutom har vi placerat ut 14 skåp för fördelning av fiber. Vår förhoppning är att inkoppling av fiber ska ske under hösten.

2015-09-16
Vattenskyddsområde kring sjön Hunn
Genom beslut av Finspångs Kommunfullmäktige 2015-08-26 fastställdes skyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Hunn.
De dokument som beslutet grundar sig på finns här.


2015-09-16
Nu är dragningen av slang för fiber klar
Efter några veckors intensivt arbete är vi nu klara med dragning av alla slangar i gamla kabel-TV-nätet. Vi har också monterat 11 av de 14 skåp som är nödvändiga för att födela fiber till olika områden. Ett gynnsamt sensommarväder underlättade arbetet.

2015-08-16
Angående avtal om fiber med Finet
Vi har fått information om att alla som skickat in sitt avtal om fiber till Finet inte har fått avtalet bekräftat och i retur. Förmodligen beror detta på att projekledarna på Finet har haft semester.
Byarådet kommer kontakta Finet angående detta så att alla ska få sitt avtal i tid innan anslutningarna till bredbandsnätet börjar kopplas in under hösten.


2015-06-10
Tack för en lyckad 6:e juni-kampanj!
Nedanstående mail kom till Bent-Erik Jacobsson i dag.

Det blev generellt sett en väldigt lyckad kampanjhelg och vi var mycket nära att bräcka förra årets siffror så tack för ett gott samarbete över hela landet!
Och ett extra stort grattis till följande tre stationer som lyckats lyfta sig allra bäst avseende nationaldagsförsäljningen: Qstar Trekanten, Qstar Rejmyre och Bilisten Borgstena.

Vi önskar er alla en riktigt bra sommar!
Med vänlig hälsning
Qstar Bilisten Pump

2015-05-30
Nu har avtalen för fiber kommit
Alla som anmält intresse för anslutning till fiber samt de som hade avtal sedan tidigare ska nu ha fått de nya avtalen med anslutningsavgiften 7.800 kr.

De som tänker fullfölja intresseanmälan och skriva på avtalet har fram till den 30 juni på sig. Ni som redan har bestämt er för fiber kan skriva på avtalet och skicka in det till Finet omgående.
Slang som vi ska dra i kabel-TV-nätet är beställd och så snart den är levererad sätter vi igång.


2015-05-22
Nu kan vi börja dra slang för fiber i Rejmyre
I går överlämnade vi 61 markavtal till Finet. Under kommande vecka sänder Finet ut avtal till alla som nu anmlält intresse för anslutning till fiber och till alla som förra året skrev avtal.

I dag är det
totalt 138 fastigheter som anmält intresse för fiber så målet minst 100 är uppnått med råge.
Det är nu angeläget att alla som vill ha fiber skriver under och skickar tillbaka Finets exemplar av avtalet omgående.

Anslutningskostnaden är som tidigare nämnts 7.800 kr och i den summan ingår allt material och inkoppling. Det man får göra själv är att gräva diket för slangen mellan tomtgränsen och huset. Var man hämtar slang och signalband kommer ni få information om.


2015-04-30
Valborg i Rejmyre
Våren hälsades välkommen som vanligt i Rejmyre med fackeltåg, brasa, korv, lotter, tal av Prästen Stefan Alström och ett kort men fantastiskt fyrverkeri.
Dessutom var vädret bästa tänkbara med vinden åt rätt håll och när aktiviteten var över kom ett stilla regn som på beställning.
Tack till alla som på olika sätt bidragit till att vi kan hålla en gammal tradition levande.

2015-04-24
Markavtal om ledningsrätt
Byarådet kommer ta kontakt med alla fastighetsägare där Jacobs Service AB har tecknat ledningsavtal med nuvarande eller tidigare ägare. Ett flertal fastigheter har nya ägare och det är osäkert om alla känner till det avtal som skrevs 1991.
Därför har ett nytt avtal om markupplåtelse för optisk ledning (fiber) tagits fram och Byarådet kommer besöka alla berörda för att få det nya avtalet underskrivet.

Det är ett 60-tal, i huvudsak villatomter, där ledning för kabel-TV är nergrävd och där den nuvarande koaxialkabeln ska ersättas med en slang för fiber.
Först när alla avtal är undertecknade kommer de som lämnat intresseanmälan för fiber få ett anslutningsavtal från Finet.
Vi hoppas det här ska gå snabbt och att alla skriver på avtalet vilket är en förutsättning för att anslutningskostnaden (7.800 kr) ska gälla.


2015-04-21
Avtal om fiber i kabel-TV-nätet
Byarådet har den senaste tiden tillsammans med Finet arbetat med att ta fram några avtal som är en viktig del av vårt samarbete. Det gäller i första hand nya markavtal för att säkerställa möjlighet till framtida drift och underhåll, men också avtal om överlåtelse och övertagande.
2015-04-20
Instruktion om att dra slang
I går (söndag) var alla som anmält att de kunde hjälpa till med att dra slang i kabel-TV-nätet kallade till "Jacobs garage" för en kort instruktion om hur man drar slang i nätet.
Bengt-Erik bjöd på kaffe och berättade samtidigt om kabel-TV-nätet och hur det kommer omvandlas till ett fibernät. Därefter visade han de olika slangar som ska dras och demonstrerade hur de fungerar. Bengt-Erik berättade också hur man ska göra när man drar slang, men var också noga med att visa hur man inte ska göra.

2015-04-13
Folkbladet skriver om bredband i Rejmyre
Att Byarådet tillsammans med Finet planerar bygga ett bredbandsnät i Rejmyre informerar Folkbladet om i en artikel i dagens tidningen.

2015-04-08
Årsmöte 2015
Byarådets årsmöte samlade 27 medlemmar som efter årsmötesförhandlingarna bjöds på förtäring. Några av de frågor som togs upp och informerades om vid mötet var bredbandsutbyggnaden, omstigningsplatsen vid Vistinge, förfallna byggnader samt macken. Årsmötesprotokollet kan du läsa här.


2015-03-18
Radio Östergötland uppmärksammade skrivelse till kommunen
I en skrivelse önskar Byarådet att Finspångs kommun genom handling snarast visar att man vill medverka till att Rejmyre som samhälle ska utvecklas positivt.
Detta uppmärksammades av Radio Östergötland som under eftermiddagen den 18 mars intervjuade Byarådets ordförande Per Nilsson.


Folkbladet hade dagen efter en artikel om skrivelsen och vår begäran att kommunen agerar snabbt för att lösa den situation som uppstod då vandrarhemmet försvann.
Några dagar senare fanns en liknande artikel i NT.


2015-03-16
Intresseanmälningarna för fiber överlämnade till Finet
Vi lovade i utskicket med intresseanmälan att fortlöpande informera här på hemsidan hur projektet framskrider.
Nu är de 81 intresseanmälningar som kom in fram till i går söndag överlämnade till Finet. Tillsammans med de avtal som skickades in under sommaren förr året är det nu 123 fastigheter som vill ha fiberanslutning i Rejmyre.
Av erfarenhet från andra orter vet man att det brukar komma till några fler när arbetet drar igång och man börjar gräva ner slang och blåsa fibern.

I morgon tisdag, träffas Byarådet och Finet för att tillsammans gå igenom alla uppgifter som samlats in och börja förberedelserna inför projekteringen.


2015-03-13
Möte angående utvecklingsmöjligheterna i Rejmyre
I slutet av februari, vid ett välbesökt möte där företagare och föreningar i Rejmyre deltog, redogjorde Kommundirektören Anders Axelsson och Fastighetsstrateg Fredrik Björkman för läget angående den utredning kommunen gjort och den plan som tagits fram för att genomföra förändringar och investera i vissa lokaler i Handelsbyn men att inga beslut ännu tagits på politisk nivå.

Den information man fick vid mötet resulterade i att företagare och föreningar beslutade att träffades i Folkets hus den 3 mars för att diskutera hur man på lämpligt sätt går vidare.
Man enades där om att i en skrivelse till kommunen redogöra för att man för närvarande känner oro inför framtiden men att det finns ideer som man tror på och gärna vill genomföra. Men det förutsätter att kommunen genom handling snarast visar att man vill medverka till att Rejmyre som samhälle ska utvecklas.

Du kan ta del av skrivelsen här.

2015-02-17
Möte med Finet om bredbandsutbyggnaden
Vid dagens möte beslutades att Byarådet delar ut en intresseanmälan om fiber-anslutning till samtliga fastighetsägere i Rejmyre under vecka 8 och att svar ska var lämnat senast 15 mars.

Under april månad kommer Finet skicka ut avtal för underskrift till alla som visat intresse. De som tidigare skickat in avtal berörs inte, de kommer också få ett nytt avtal med den lägre anslutningskostnaden angiven.

Därefter kommer Byarådet att organisera den dragning av slang i kabel-TV-nätet som är en förutsättning för att det här projektet ska bli ekonomiskt attraktivt.
Områden som inte täcks av kabel-TV-nätet kommer Finet att bygga ut med fiber, en förutsättning för detta är dock att fastighetsägare där visat intresse.

Vi kommer givetvis fortlöpande informera om hur projektet fortskrider.

2015-02-12
Dialogmöte om kollektivtrafiken
I går kväll deltog Rejmyre Byaråd i den medborgardialog angående kollektivtrafiken vi inbjudits till i Finspång.
Initiativtagare till inbjudan var politikerna i Region Östergötlands trafiknämnd som under 2015 kommer besöka regionens samtliga kommuner för att hämta in synpunkter från brukarna av kollektivtrafik som en del i ett underlag inför en kommande ny upphandling av kollektivtrafiken i regionen.

En av frågorna vi tog upp var att Expressbussen (linje 40) inte längre stannar vid Vistinge. Byarådet var inte ensamma om att ha synpunkter på Östgötatrafikens agerande kring Expressbussens turlista och hållplatser, det fanns fler som kunde berätta om vilka konsekvenser det fått för resenärerna.

Politikerna tog till sig och antecknade alla synpunkter som togs upp under mötet.


2015-01-30
Stormöte om bredband
Stormötet i går kväll 29/1 var så välbesökt att alla stolar gick åt när Byarådet informerade om hur läget var angående bredbandsutbyggnaden i Rejmyre.
Intresset verkade vara stort bland besökarna och det var extra roligt att så många nya ansikten fanns med i publiken.

Avsikten med mötet var att informera om de diskussioner Byarådet fört med Finet om att vi själva drar slang i det kabel-TV-nät som finns men inte längre används.
Om vi genom ideellt arbete genomför detta kommer det att avsevärt påverka anslutningskostnaden.


Minnesanteckningar från mötet.


2015-01-12
Omstigningsplatsen vid Vistinge
Som många säkert redan har noterat har arbetet på den nya omstigningsplatsen vid Vistinge påbörjats. Det är PEAB som utför markarbetena som ska vara klara senast september 2015 och då kan omstigningsplatsen flyttas. Under oktober kommer Svevia och fullföljer arbetet med mittenvajrar och annan utrustning.

Information om Vistinge på Trafikverkets hemsida.

Här finns en karta som visar hur omstigningsplatsen kommer att bli.


 

Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133