Hem Aktuellt Qstar macken Om Byarådet Bilder Kontakta oss
Nu har frågan om bredbandsutbyggnaden i Rejmyre tagit en ny vändning


Att bara bygga ut bredband (fiber) i halva samhället i en etapp-1 på grund av alltför få avtal (46 st.) ser vi i Byarådets styrelse inte som någon bra lösning. Vi anser också att alla fastighetsägare i hela samhället bör få samma möjlighet att ansluta sig samtidigt. Dessutom tycker vi att man, i så stor utsträckning som det är möjligt, bör utnyttja det kabel-TV-nät som redan finns för att dra fiber.
Därför gjorde vi för två månader sedan en provdragning av ny slang i kabel-TV-nätet på en sträcka av 190 meter och kunde därefter konstatera att det var möjligt att göra.

Nu har vi varit i kontakt med Finet igen och vid ett möte diskuterat de erfarenheter vi har av att dra slang i kabel-TV-nätet och vilka nya förutsättningar det ger. Det framkom under mötet att om vi kan utnyttja kabel-TV-nätet för dragning av fiber påverkar det anslutningskostnaden avsevärt.

Med anledning av detta kommer Byarådet att under januari 2015 kalla till ett allmänt möte för att redogöra för de nya förutsättningarna och få in synpunkter från fastighetsägarna i Rejmyre.

OBS!
När de nya förutsättningarna är fastställda kommer alla som nu har skickat in anslutningsavtal till Finet att få ett nytt avtal med, som vi hoppas, en betydligt lägre anslutningskostnad.
 
Rejmyre Byaråd | Mobil. 073 963 95 82| E-post. kontakt@rejmyrebyarad.se | Bankgiro. 825-7131 | Org.nr. 825003-8133